Svarīgi

Augstākie latviešu valodas un angļu valodas centralizēto eksāmenu rezultāti sasniegti Rīgas skolās, savukārt matemātikas eksāmenā - Latgales skolās, liecina Valsts izglītības satura centra (VISC) mājaslapā pieejamie dati.

Interesi piedalīties jaunā pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijā izrādījuši vairāki desmiti skolu, un līdz 22.septembrim Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) saņēmusi 28 pašvaldību pieteikumus par 54 skolu iesaistīšanos aprobācijā, taču pieteikumu skaits vēl var pieaugt.

Jauno pedagogu darba samaksas modeļu aprobācija paredzēta jau oktobrī, bet līdz šim skolu direktoriem nav skaidras izpratnes nedz par to, kā šis process notiks, kā arī par to, kādā veidā tiks atalgota to 34 skolu vadība, kas līdz mācību gada beigām veiks papildu darbu,  norāda Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) prezidenta pienākumu izpildītājs Aleksandrs Dementjevs.

Ziņas

Jaunākie numuri

Nr. 72/25.09.2014

Skatīt »  |  Abonēt »

Nr. 21/24.09.2014

Skatīt »  |  Abonēt »

Nr. 1/12.09.2014

Skatīt »  |  Abonēt »

Raksti, viedokļi, intervijas

Latvijas informātikas skolotāju konferencē Informācijas tehnoloģiju novitātes izglītībā 2014 tika pieņemta rezolūcija par izmaiņām priekšmetā Informātika pamatizglītībā iesniegšanai Izglītības un zinātnes ministrijā. Rezolūcija aicina izstrādāt jaunu standartu mācību priekšmetam Informātika, kas ietver algoritmiskās domāšanas un programmēšanas apguves iespēju no 2. klases līdz pat pamatizglītības ieguves beigām.

Lasiet par pedagogu atalgojumu, mācību saturu, izglītības pieejamību, pedagogu tālākizglītību, izglītības kvalitāti un profesionālo izglītību. Atbild IZM valsts sekretāre Sanda Liepiņa, valsts sekretāres vietniece – Izglītības departamenta direktore Evija Papule, Valsts izglītības satura centra vadītājs Guntis Vasiļevskis un Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča.

Visas pasaules uzmanība šobrīd ir centrēta uz laiku pēc 2015. gada – vai izglītībai izdosies iekarot pirmo vietu pasaules valstu attīstības mērķos, kā to aicinājis Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) ģenerālsekretārs, vai tā būs ciešāk saistīta ar vides ilgtspējīgu attīstību un vai mēs spēsim vienoties, kādas prasmes – darba un dzīves – būs nepieciešamas nākotnes pilsoņiem un kādi būs ceļi, kā to panākt?- sarunā ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāra pienākumu izpildītāju Baibu Moļņiku.

Par skolas un skolotāja lomu personības tapšanā pēdējā laikā daudz diskutēts. „Nekā cita jau neprasa skolai arī mūsdienu bērns, kā tikai to, ko visos laikos  esam atzinuši  par labu – pozitīvu emocionālo vidi,   kurā visiem labi klājas, apkārt lietas, kas palīdz labi justies. Varbūt tiešām vērts atgriezties pie skolu mazdārziņiem, skolu siltumnīcām vai trušu būrīšiem? Un kas gan tur slikts – iespēja  iemācīties pareizi stādīt vai ravēt, atbildēt  par sava ieguldītā darba rezultātu…” – sarunā ar Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Skolas pedagoģijas katedras profesori Dr. paed. Zentu Anspoku.

2014.gadā pasaules mērogā tiek uzsākta Jaunās dziļmācīšanās pedagoģijas (New Pedagogies for Deep Learning) iniciatīva, ko jau šobrīd dēvē par globāla mēroga pagrieziena punktu izglītībā. Tā ir dažādu valstu vadošo izglītības ekspertu izstrādāta iniciatīva ar vienošanos par kopīgu mērķi - panākt fundamentālas, 21.gadsimta prasībām atbilstošas pārmaiņas izglītības sistēmā, sadarbojoties valsts un privātajam sektoram, tehnoloģiju izstrādātājiem, nevalstiskām organizācijām, ekspertiem, skolotājiem un – protams – skolēniem un viņu vecākiem. Nozīmīga vieta šajā projektā atvēlēta arī Latvijai, jo tā saņēmusi aicinājumu kļūt par vienu no pirmajām 10 valstīm visā pasaulē, kurā  šajā gadā plānots uzsākt Jaunās dziļmācīšanās pedagoģijas īstenošanu.

Abonētājiem

Ja esi žurnāla "Skolas Vārds" vai žurnāla "Pirmsskolā" abonētājs, ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, ienāc sadaļā "Abonēt"!

30.09.2014 13:51

@SkolasVards: Konkurss skolotājiem "Stundu plāns darbam klasē pret atkarībām" http://t.co/Syi5N0MF5S via @SkolasVards

29.09.2014 12:13

@SkolasVards: Skolotājus aicina pieteikties starptautiskajam Etwinning semināram Parīzē par IKT izmantošanu mācību procesā http://t.co/vnSDN6Ie4t

28.09.2014 12:57

@SkolasVards: Mazākumtautību skolās augstāki rezultāti eksaktajās zinātnēs un vēsturē, vājāki - valodās http://t.co/eWbtgTNEux via @SkolasVards

28.09.2014 12:53

@SkolasVards: Centralizētais eksāmens matemātikā vislabāk padevies Latgales skolēniem, latviešu un angļu valodā - Rīgas skolēniem http://t.co/gNFsRz2aef

26.09.2014 10:56

@SkolasVards: Sākumskolas skolotājus aicina pieteikties starptautiskam "eTwinning" semināram par digitālajām prasmēm http://t.co/sOFW4uoddz

26.09.2014 09:41

@SkolasVards: RT @NIID_LV: Latvijā izveidoti jau 11 profesionālās izglītības kompetences centri. Kas tas par zvēru? http://t.co/buCoJvvhqy http://t.co/5s…

26.09.2014 09:33

@SkolasVards: Kreativitātes un domāšanas prasmju attīstība mācīšanas un mācīšanās procesā. Stāsta Latvijas skolotāji. http://t.co/jzu7hf3M6p

26.09.2014 09:32

@SkolasVards: Atziņas organizācijas "klase" vadībai. Saruna ar Talsu Valsts ģimnāzijas skolotāju Ievu Smildzēju @ievasmildzeja jaunajā @SkolasVards numurā

26.09.2014 09:30

@SkolasVards: Skola ar Saules kalendāru sirdī. Saruna ar Brīvās Māras skolas direktori Ingu Mīderi. Lasi @SkolasVards http://t.co/jzu7hf3M6p

26.09.2014 09:28

@SkolasVards: Multikulturālas izglītības pamats: profesionalitāte skolā un tolerance sabiedrībā. Stāsta Daiga Zaķe, IIC direktore. http://t.co/jzu7hf3M6p