Svarīgi

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA), izvērtējot piektdien izskatīšanai valdībā iesniegtos normatīvo aktu projektus, kas saistīti ar pedagogu atalgojuma reformu, ir konstatējusi vairākus riska faktorus, tomēr Ministru kabineta sēdē pret tiem neiebildīs.

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) valde pirmdien vienojās lūgt pašvaldībām no 1.septembra nodrošināt visiem pirmsskolas pedagogiem 620 eiro atalgojumu.

Pēc trīs gadu sagatavošanās darbiem Ministru kabinets 5. jūlijā apstiprināja jauno pedagogu darba samaksas modeli, kam, šomēnes apstiprinot visus nepieciešamo dokumentu paketi, spēkā jāstājas 1.septembrī, tomēr ne ar visu reformā paredzēto ir apmierināti paši pedagogi.

Ziņas

Jaunākie numuri

Nr. 117/30.05.2016

Skatīt »  |  Abonēt »

Nr. 38/15.06.2016

Skatīt »  |  Abonēt »

Nr. 19/11.05.2016

Skatīt »  |  Abonēt »

Nr. 7/16.06.2016

Skatīt »  |  Abonēt »

Raksti, viedokļi, intervijas

Česlavs Batņa, Ikšķiles vidusskolas direktors

Kopš 25.aprīļa, kad Izglītības un zinātnes ministrija prezentēja jaunā ministra vadībā izstrādāto pedagogu atalgojuma modeli ir notikušas daudzas diskusijas un viedokļu apmaiņa par noteikumos paredzēto. Iepazīstoties ar "Pedagogu darba samaksas noteikumu projektu", nācās secināt, ka vienīgais un pozitīvais, ko ministrija ir iemācījusies darīt, izstrādājot jaunus nosacījumus pedagogu atalgojuma noteikšanā, ir "zinātniskā mārketinga" pieejas izmantošana.

Kad mainās sabiedrība, jāmainās arī izglītības sistēmai. Jēgas un kvalitātes definīcijas arīdzan ir ik pa laikam jāpārskata. Kas skolai būtu jādara? Jābūt? Kā mēs varam atšķirt labu skolu no sliktas?

Lai gan ir būtiski, lai lasīšana sagādātu prieku, tikai apmēram trīs no desmit bērniem ir biežie lasītāji prieka pēc. Kāpēc tas tā, un kas būtu darāms, lai bērni iesaistītos lasītprasmes apguvē ar entuziasmu un aizrautību?

Edurio tika radīts, lai uzlabotu izglītības kvalitāti Latvijā un pasaulē. Impulsu un motivāciju Edurio dibināšanai deva divi pētījumi, kas parādīja, ka veiksmīga atgriezeniskā saite no skolēniem dod skolotājiem lielisku iespēju uzlabot mācību procesu.

Vai mācības skolā var tuvināties reālās dzīves norisēm, kurās mērķtiecīgi tiek meklētas jaunas, radošas idejas un risinājumi, izvirzīti konkrēti mērķi, plānota efektīva darbība rezultāta sasniegšanai? Varam mēģināt! Visa skola, strādājot un domājot KOPĀ.

Lai skolēni mācītos labāk un patstāvīgi klasiskā klase ir jāaizstāj ar apgriezto. Skolēni nekavēs stundas, ja viņus “pabikstīs”, bet meditācija un kustības var palīdzēt savaldīt problēmbērnus un iesaistīt viņus stundu darbā. Inovācijas izglītībā tiek ieviestas lēni, un liela daļa no skolēnu radošuma tiek "izskolota ārā", jo izglītības programmu veidotāji un pedagogi baidās kļūdīties.

Abonētājiem

Ja esi žurnāla "Skolas Vārds" vai žurnāla "Pirmsskolā" abonētājs, ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, ienāc sadaļā "Abonēt"!

07.06.2016 14:57

@SkolasVards: VISC vasaras vidū veiks ķīmijas, fizikas un dabaszinātņu piloteksāmenu kvalitatīvo analīzi https://t.co/xDSbiHjStX via @SkolasVards

07.06.2016 14:50

@SkolasVards: VISC vērtē iespēju ļaut 12.klasē izvēlēties tikai atsevišķu mācību priekšmetu padziļinātu apguvi https://t.co/803m0fNeNY via @SkolasVards

26.05.2016 15:51

@SkolasVards: Metodisko apvienību vadītājus un direktora vietniekus aicina pieteikties "eTwinning" konferencei Itālijā https://t.co/4AcNRKgOeO

20.05.2016 13:29

@SkolasVards: OECD iesaka Latvijai izlīdzināt skolēnu skaitu vidējā vispārējā un profesionālajā izglītībā https://t.co/nLC6KfCfuu via @SkolasVards

17.05.2016 17:01

@SkolasVards: Plāno samazināt finansējumu skolām ar padziļinātu svešvalodu apguvi https://t.co/7sgl89YOCC via @SkolasVards

17.05.2016 16:58

@SkolasVards: Pedagogu algas reformas rezultātā finansējums samazinātos tikai 14 pašvaldībās https://t.co/Fs5vriehOn via @SkolasVards

12.05.2016 16:29

@SkolasVards: 142 skolās Latvijā mācās līdz 70 skolēniem https://t.co/RezOk3lVEh via @SkolasVards

11.05.2016 15:49

@SkolasVards: Izglītības iestāžu darbiniekus aicina pieteikties kursam par interneta iespējām mācību procesā https://t.co/CVCdttjsxe via @SkolasVards

10.05.2016 13:10

@SkolasVards: Šadurskis: Pedagogu algu modelis nebūs vienādi labs visām pašvaldībām https://t.co/Y5k7HuN04h via @SkolasVards

10.05.2016 13:09

@SkolasVards: IZM piekritusi ieviest vēl vienu pedagogu un skolēnu skaita koeficientu https://t.co/6GFP3TVb8c via @SkolasVards