Žurnāls "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas"

E-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas" oktobra numurā lasiet:

NORMATĪVO AKTU IZMAIŅAS          

1.            Turpmāk sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzībai pašvaldības ietvaros

             Noteikumi par institūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā

2.            Obligāto saturu turpmāk cita starpā veido arī kompetenču moduļi

             Grozījumi Ministru kabineta 2000. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 211 "Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu"

3.            Samazina pedagoģisko zināšanu nepieciešamo apjomu darba vidē balstītu mācību vadītājiem

             Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 484 "Kārtība, kādā organizē un īsteno darba vidē balstītas mācības"

4.            Papildina kārtību, kādā finansē mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas

             Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas"

5.            Studējošo un absolventu reģistrs

             Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 17. augusta noteikumos Nr. 788 "Valsts izglītības informācijas sistēmas saturs, uzturēšanas un aktualizācijas kārtība"

             Grozījumi Ministru kabineta 2007. gada 27. marta noteikumos Nr. 203 "Studējošā personas lietas noformēšanas un aktualizēšanas kārtība"

6.            Jauns cenrādis Izglītības kvalitātes valsts dienestam

             Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis

7.            Jauniešiem būs lielākas iespējas izglītības iestādē saņemt karjeras konsultācijas

             Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 7. jūnija noteikumos Nr. 359 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi"

8.            Samazināta pedagogu iesaistes slodze Eiropas fondu projektā

             Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 12. jūlija noteikumos Nr. 460 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus" īstenošanas noteikumi"            

 

               AKTUĀLI ABONENTU JAUTĀJUMI / SKAIDROJUMI    

             (1) Direktora tiesības strādāt blakus darbu kā pedagogam citā izglītības iestādē

             (2) Darba slodze nav saistīta ar atvaļinājuma dienu uzskaiti

             (3) Atbrīvošana no darba veselības stāvokļa dēļ

             (4) Atvaļinājumu nepārtrauc, tā vietā tiek izmaksāta kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu

             (5) Norādītas nepilnības iekšējās kārtības noteikumos

             (6) Atpūtas laiks ir obligāts

             (7) Slodzes sadalījums

             (8) Iesniegumu var piegādāt arī trešā persona

             (9) Inventarizācija atbildīgās personas maiņas gadījumā

             (10) Darba līguma uzteikums saistībā ar tajā piedāvātajiem grozījumiem

             (11) Rīkojumu tiesiskais pamats

             (12) Amatu apraksti izglītības iestādes nosaukuma maiņas gadījumā

             (13) Dokumentu aprite skolēna izglītības iestādes maiņas gadījumā

             (14) Konkrētam amatam nepieciešamā izglītība

             (15) Papildus vienošanās pie darba līguma

             (16) Amatu aprakstu forma

             (17) Iekšējās kārtības noteikumu saskaņošana  

 

Žurnāla saturs pieejams abonētājiem.

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

16.10.2017 18:49

@SkolasVards: Iznācis e-izdevuma "Aktuālās normatīvo aktu izmaiņas izglītībā" oktobra numurs sadarbībā ar @skolutiesibas https://t.co/xT7ih7HAyR

15.10.2017 19:44

@SkolasVards: Darbu IZM atstās ilggadējā Izglītības departamenta direktore Evija Papule https://t.co/26PWJYrm83 via @SkolasVards

11.10.2017 16:09

@SkolasVards: Uzmanību – skolā jauns skolotājs. https://t.co/aBALfQ3oX9

11.10.2017 16:08

@SkolasVards: Iznācis "Skolas Psiholoģija" jaunais numurs. https://t.co/aBALfQ3oX9

11.10.2017 12:23

@SkolasVards: RT @GNarvaiss: Vecāki jautā - skola atbild. Jauns stends @Jaunaskola gaitenī. Piem. “Kā notiek emociju apzināšana / mācīšanās? Ar kādām tie…

11.10.2017 09:15

@SkolasVards: Somijas izglītība: atskaitīšanās vietā ir autonomija un atbildība. https://t.co/f86EDfQ82K

11.10.2017 09:15

@SkolasVards: Ko vērtēšana iemāca bērniem? https://t.co/f86EDfQ82K

11.10.2017 09:14

@SkolasVards: Atzīmes nebūt neraksturo, kā skolēns mācās, kas viņam ir izdevies, ar ko vēl jāpastrādā.Stāsta "Skola 2030" vecākā eksperte Solvita Lazdiņa

11.10.2017 09:11

@SkolasVards: Jauna veida vērtēšana: vērtēt, lai mācītos, atbalstītu un iedrošinātu. https://t.co/f86EDfQ82K

08.10.2017 19:14

@SkolasVards: Ir ļoti daudz bērnu, kas izmanto bezpalīdzību kā instrumentu nedarīšanai, sakot: „Man nesanāk.” https://t.co/cH01Rm1zLQ