Kā veidojas skolēna spēja uzticēties skolotājam

16.01.2018

Uzticība ir ētikas kategorija, to grūti izmērīt, nepārprotami reglamentēt un noteikt. Tas ir kaut kas personisks, katra skolotāja personības noteikts. Vēlos ieskicēt dažus aspektus, kuri veido uzticēšanās fenomenu skolā, kas ir pamats veselīgai sadarbībai starp skolēnu un skolotāju.

Stāsta psihoterapeite Dace Caica. 

Vērošana. Lieliska sadarbība var notikt arī tad, ja pedagogs paliek kā skolēna darba tapšanas vērotājs. Labsirdīgs acu kontakts, sirsnīgs smaids rada skolēnos drošības izjūtu, kas ir viens no iedīgļiem un apliecinājums savstarpējai uzticībai.

Atklātība. Lai veidotos savstarpēja sapratne un uzticība, gan skolotājam, gan skolēnam ir jābūt atklātam. Un īpaši uzmanīgiem būtu jābūt brīdī, kad bērns ir uzticējis savu noslēpumu vai pateicis to, ko plāno savā darbā parādīt. Nekādā gadījumā nevajadzētu bērnu nosodīt par viņa domām, par viņa atklātību, tādējādi laupot drosmi būt atklātam citreiz. Skolēnu uzticēšanos ietekmēs arī skolotāja pieejamība. Protams, katram ir tiesības uz starpbrīdi un atpūtu, taču skolēni ar pateicību un uzticību novērtēs skolotāja palīdzību atrisināt kādu problēmu vai uzdevumu, aizdodot, piemēram, pildspalvu vai papīru.

Skolotāju sadarbošanās. Lai skolā veidotos veiksmīga sadarbība un vēlme līdzdarboties otra idejā, pirmām kārtām pašiem skolotājiem ir jāsadarbojas savā starpā. Skolas darbu vajadzētu organizēt tā, lai visas tajā iesaistītās puses vēlētos sadarboties izvirzīto mērķu sasniegšanā, piemēram, uzmundrināt un iedrošināt kautrīgu bērnu uzstāties pasākumā vai paslavēt par dzejoļa noskaitīšanu klases priekšā, paslavēt klases dauzoņu pat par vismazāko labi paveikto darbu, jo uzslavas var veicināt vēlmi mainīt savu uzvedību, vēlmi censties pamatīgāk apgūt mācību vielu. Bērnam ir svarīgi sajust, ka viņš ir labs un kārtīgs cilvēks. Ar adekvātu uzslavu palīdzību bērnam tiek celts viņa pašvērtējums, pašapziņa, tiek pievērsta uzmanība, kā, iespējams, visvairāk pietrūkst ģimenes lokā.

Bērna uzvedības atpazīšana. Nereti bērni sev uzmanību pievērš negatīvā veidā (piemēram, pārkāpjot iekšējās kārtības noteikumus skolā), jo pozitīvā veidā līdz šim nav izdevies sev pievērst uzmanību. Piemēram, skolēns ļoti centies izpildīt kādu uzdoto uzdevumu, bet skolotājs nereaģē uz paveikto darbu vai uz pēkšņi pacelto roku stundas laikā, jo šis skolēns ir klases klauns un līdz ar to skolotājam, iespējams, izveidojies stereotips, ka viņš labi un centīgi nevar mācīties. Ja šāds skolēns lūdz skolotāju līdzdarboties, nereti pedagogs to uztver ar joku vai noraidoši, jo kādu gan zināšanu līmeni vai attieksmi pret darbu no viņa var sagaidīt? Ja skolēna uzvedība ir negatīva, tā atspoguļo skolēna pārliecību par to, ka tas ir labākais un vienīgais uzvedības veids, lai iegūtu piederības izjūtu, jo jebkuram skolēnam ir svarīgi justies piederīgam pie savas klases (lai kā skolēns to noliegtu). Skolotāji, kas izprot šo skolēnu vajadzību, var veicināt pārmaiņas, turpretim skolotāji, kuri skolēnam tikai jautā, kāpēc viņš slikti uzvedas, nonāk strupceļā un neko nespēj labot. Skolotājiem ir jāizprot skolēnu dzīves stili, kuri atspoguļo viņu mērķus. Jebkura skolēna uzvedība, ja to uzmanīgi pēta, vienmēr atklāj mērķi. Šo mērķi nezinot, uzvedība šķiet neloģiska, neizprotama, un par sadarbošanos nevar būt ne runas. Kad skolotājs uzvedību atzīst par mērķtiecīgu (piemēram, kāpēc bērns tik ļoti cenšas sev pievērst uzmanību), paveras jaunas un praktiskas pieejas skolēnus saprast. Skolotājs, kas neapzinās nekārtību cēlāja mērķi, ne tikai nespēs tam pretoties, bet ar savu reakciju vēl pasliktinās sadarbības iespējas.

Patiesums. Īstas autoritātes veidošanā svarīga ir skolotāja klātbūtne klasē – ne tikai fiziska, bet ar interesi un sirdi. Klases priekšā pedagogam nevajadzētu ļoti slēpt sevi, savas emocijas, protams, saglabājot distanci un robežu, kuru pārkāpt nedrīkst. Skolēni atveras, vēlas darboties un būt līdzās, ja viņi ierauga un jūt, ka skolotājs arī ir cilvēks! Tādējādi iedzīvinās personības klātbūtne skolā, kas veido siltu, labvēlīgu gaisotni.

Bērna pašapziņas celšana. Spēja iedrošināt skolēnus ir viena no būtiskākajām pedagoga profesionalitātes iezīmēm. Dažādos psiholoģijas, pedagoģijas avotos (piem., R.Dreikurss (R.Dreikurs), K.Reimers (K.Reimer) u.c.) nosaukti principi, kas ceļ skolēnu pašapziņu, iedrošina tos un veicina uzticēšanos pedagogam. Daži piemēri:

 • pieņemt skolēnus tādus, kādi viņi ir;
 • izrādīt sapratni par bērna pašsajūtu un emocijām;
 • izteikt pateicību, atzinību par centību;
 • ļaut izvēlēties;
 • izcelt skolēnu stiprās puses;
 • aicināt skolēnus dalīties pieredzē.

Darba novērtēšana. Skolēna pašapziņu ietekmē viņa darba, pūļu un izdarītā novērtējums. Visu un vienmēr nav iespējams novērtēt ballēs, bet skolēni gaida – kaut vai vienu labu vārdu, kādu īsu teikumu. Iespējams: „Tu šodien labi strādāji!” Stundas beigās noderīgs un gaidīts ir arī visas klases darba novērtējums: „Paldies par darbu! Šodien jūs bijāt ļoti uzmanīgi, tas man palīdzēja līdzdarboties, skaidrojot šo sarežģīto tematu.”

Ticība bērna spējām. Skolēnu uzticības iegūšanu veicina prasme pierādīt, ka skolotājs tic viņu spējām un vēlmei gūt panākumus, prasme izteikt atzinību, pamanot gan paveiktu uzdevumu, gan skolēna centību, gan apņēmību.

Kā padarīt efektīvāku skolēna un pedagoga sadarbību un kopt savstarpējās attiecības klasē? Dažas idejas:

 • ieklausīties bērnā, veltīt viņam laiku;
 • atzīt bērna panākumus un viņa labo gribu;
 • piedalīties viņa darbā, interesēties par viņa aizraušanos;
 • parādīt sapratni neveiksmēs un atbalstīt bērnu;
 • darboties ar bērniem ar prieku. 

Skolēna fiziskā un psiholoģiskā labsajūta skolotāja tuvumā ir viens no aspektiem, kas nodrošina savstarpējo attiecību labvēlību uzticību un vēlmi kaut ko darīt kopā.  Cilvēka labsajūtu sabiedrībā nosaka iespēja apmierināt savas vajadzības (piem., drošības, piederības atzīšanas, pašrealizācijas), iespējas sevi izteikt. Šķiet, ar skolēnu uzticību atalgotāka būs tā pedagoga darbība, kurš savā darbā būs spējis parādīt katra skolēna vienreizējo ES, katra nozīmīgo vietu skolotāja acīs un klases kolektīvā, rosinot skolēnus noticēt savām spējām.

 

Bērns ar augstu pašnovērtējumu

Bērns ar zemu pašnovērtējumu

 • Būs lepns par katru savu veikumu.
 • Būs patstāvīgs.
 • Būs gatavs uzņemties un izpildīt pienākumus.
 • Spēs izturēt sasprindzinājumu.
 • Ar entuziasmu sastaps katru jaunu iespējamību.
 • Jutīsies spējīgs iespaidot citus.
 • Izrādīs plašu emocionālu un jūtu dažādību.
 • Izvairīsies no situācijām, kuras izraisa bažas.
 • Par zemu novērtēs savas spējas.
 • Jutīsies, ka citi viņu neieredz.
 • Vainos citus par paša vājībām.
 • Ir viegli iespaidojams.
 • Ir viegli satraucams, jūtas, ka sevi jāaizsargā.
 • Jūtas bezspēcīgs.
 • Izrādīs šauru emocionālu un jūtu apjomu.
 

 

Iespējamo izteikumu piemēri, kas varētu skolēnus iedrošināt:

Man patīk, ka tu tik rūpīgi veici šo uzdevumu.

Tas ir interesanti! Pastāsti man par to vairāk!

Es jūtu, ka tu šodien esi priecīgs.

Tavs ierosinājums mums palīdzēja atrisināt šo problēmu.

Es gribētu uzzināt, kā tu ieguvi šādu rezultātu.

Tev ir talants…

Tas ir grūts uzdevums, bet es zinu, ka tu to paveiksi!

Es ļoti priecājos, ka tev izdevās atrast šo grāmatu!

Komentēt:

Abonētājiem

Ienāc ar savu paroli un lasi žurnālus jebkurā laikā!

Ja esi aizmirsis savu paroli, spied šeit

Ja vēl neesi abonējis žurnālus, iepazīsties ar abonēšanas piedāvājumu šeit

11.07.2019 15:32

@SkolasVards: Pētniece: Remigrējošo ģimeņu bērniem skolās nepieciešams pārejas posms https://t.co/MnOtmvYbbn via @SkolasVards

07.06.2019 13:35

@SkolasVards: RT @realaGrutniecba: Dārgie vecāki, ratu kulbās ir par 5 grādiem siltāks nekā ārā. Ja ārā ir +30, izdariet, lūdzu, secinājumus par segu un…

07.06.2019 13:33

@SkolasVards: RT @Kristaps_Sis: Varu tikai noņemt cepuri @rebaltica priekšā. Ļoti labi par puspatiesībām un mītiem attiecībā uz finansējumu pedagogiem.…

21.05.2019 15:50

@SkolasVards: Pedagogu darba samaksu reglamentējošos noteikumus valdība apņemas grozīt līdz jūnija beigām https://t.co/iPJma0BBXk via @SkolasVards

21.05.2019 15:14

@SkolasVards: Nozaru profesionāļi viena gada laikā varēs iegūt skolotāja kvalifikāciju https://t.co/uJXiZK8Vu5 via @SkolasVards

16.05.2019 15:02

@SkolasVards: Pašvaldību savienība pārmet, ka skolu tīkla reorganizācijas plāni nav saskaņoti ar visām iesaistītajām pusēm… https://t.co/rmeUBUGtm0

16.05.2019 14:53

@SkolasVards: ES fondu programmā visvairāk digitālo mācību līdzekļu vēlas izstrādāt dabaszinātņu apguvei https://t.co/xtN8U7oYN7 via @SkolasVards

16.05.2019 14:49

@SkolasVards: Skolās rīkos narkotisko vielu pārbaudes https://t.co/SnWUcZpvgw via @SkolasVards

14.05.2019 19:17

@SkolasVards: RT @RIIMC1: RIIMC aicina pedagogus un izglītības iestāžu vadītājus piedalīties forumā “Izglītība izaugsmei 2019”-12. jūnijā Rīgas Natālijas…

14.05.2019 16:22

@SkolasVards: Šuplinska norāda, ka kritērijiem neatbilstošās skolas laika gaitā varētu tikt reorganizētas https://t.co/o4Uvh5BiYh via @SkolasVards